Nowości

Szanowni Klienci

Od 15 października 2014 zmienia się sposób wyceny nowych licencji systemu eMandat i nadzoru autorskiego. Zarówno cena licencji, jak i cena nadzoru autorskiego będzie uzależniona od ilości urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami (fotoradary, czerwone światło, itd) będących w posiadaniu jednostki. Od 15 października 2014 roku będą także udostępniane nowe klucze aktywacyjne, które będą uwzględniać ilość takich urządzeń. Klucz aktywacyjny oprócz daty końcowej i unikalnej lokalizacji jednostki, będzie posiadał informację o ilości urządzeń, jakie będzie obsługiwał (np. przy imporcie zdjęć, wydrukach, czy filtracji interwencji).

Dla jednostek nie posiadających takich urządzeń lub posiadających tylko jedno urządzenie, sposób licencjonowania nie ulega zmianie.

Wszystkie rozpoczęte już umowy będą kontynuowane w swojej pierwotnej formie.

2014-10-15 06:00:00
Logowanie