Nowości

W nowej wersji:

 • dodana opcja bieżącego dnia, jako domyślnego dla książki służby
 • poprawiony wydruk dla książki służby
 • dodanych kilka opcji dla zdjęć rowerów i psów
 • dodana opcja wyświetlania planu służby na urządzeniach mobilnych
 • poprawiony błąd powiadomień Push dla interwencji mobilnych
 • poprawiony incydentalny błąd importu danych z urządzeń mobilnych
2023-09-19 14:18:28

W nowej wersji optymalizacja całego systemu i kilka drobnych poprawek.

2023-08-31 20:34:45

W tej wersji poprawa kilku napotkanych błędów.

2023-06-21 08:53:54

W tej wersji poprawa kilku napotkanych błędów.

2023-05-29 20:29:43

Poprawa kilku napotkanych błędów.

2023-04-10 12:19:04

W nowej wersji pierwsze podejście do nowego formatu TW-1. Przy okazji naprawiliśmy kilka napotkanych błędów.

2023-03-01 21:13:22

Poprawa błędów i zwiększenie wydajności aplikacji.

2023-02-05 13:48:18

W nowej wersji naprawa napotkanych błędów i udoskonaliśmy kilka wydruków. 

2023-01-17 23:06:29

W nowej wersji naprawa błędów i nowy wydruk książki służby.

2022-12-19 22:29:04

W nowej wersji:

 • udoskonalony import danych z aplikacji mobilnych (import poradzi sobie z duplikatem interwencji, błędnym kodem pocztowym, brakiem płci, czy brakiem numeru PESEL dla obcokrajowców)
 • poprawiony wydruk RSOW (problem z sortowaniem)
 • poprawiony wydruk szablonów dokumentów (problem z oknem dialogowym drukarki)
 • poprawiony wydruk przekazań mandatów
 • poprawione domyślne daty prawa jazdy
 • poprawionych kilka innych drobnych błędów
2022-12-05 19:40:47

Naprawa błędów.

2022-11-16 18:33:23

Naprawa błędów

2022-11-03 12:23:20

W nowej wersji: 

 • nowy raport zbiorczy dla kart czynności
 • nowy raport zbiorczy dla zgłoszeń
 • naprawa błędów

 

2022-10-23 19:54:53

W nowej wersji:

 • ułatwiony obrót zdjęć w lewo i prawo 
 • poprawiona podstawa prawna w exporcie do eTW
 • poprawiona funkcja ustawiająca domyślną kwotę mandatu
 • nowa funkcja ukrywająca klucz aktywacyjny dla zwykłych użytkowników
 • nowa funkcja wysyłania powiadomień Push do aplikacji eMandatGO
   
2022-10-06 19:28:29

Poprawa błędów.

2022-09-25 20:09:35

W nowej wersji nowy taryfikator (wersja do importu z pliku) i wydruk karty MRD-5. 

2022-09-18 22:06:20

W nowej wersji poprawiono napotkane błędy z wersji poprzednich i dodano kilka nowych funkcjonalności, np.: nowy wydruk "Notatnik służbowy".

2022-07-13 22:11:31

W nowej wersji poprawiliśmy kilka błędów i dodaliśmy sporo usprawnień.

2022-06-13 21:50:36

Poprawa błędów

2022-06-02 14:18:54

W nowej wersji klika usprawnień w książce służby, ale przede wszystkim zupełnie nowy sposób wydruku szablonów dokumentów, a w nim:

zalety:
- znacznie zwiększona szybkość generowania raportu
- zwiększona wydajność i niezawodności wydruku
- wysoka jakość drukowanych obrazów (np. logo, podpis) i kodów kreskowych
- dostępność wszystkich standardów formatu strony (A4, A5, A6 itd)
- podgląd wydruku w 100% odzwierciedla docelowy wydruk

wady:
- nowy format wydruku może w niektórych przypadkach wymagać drobnych korekt treści szablonu

2022-05-29 18:54:34

W nowej wersji:

 • dodane aktualne podstawy prawne w exporcie do eTW
 • dodany nowy sposób wyszukiania interwencji po numerze wezwania

 

2022-05-07 22:14:37

W nowej wersji kilka drobnych poprawek

2022-04-20 21:47:47

W nowej wersji:

 • optymalizacja szybkości działania całej aplikacji
 • dodana opcja automatycznej synchronizacji z aplikacjami mobilnymi
 • dodana nowa wersja exportu mandatów do Radix
 • uzupełniony wydruk karty mundurowej
 • dodana opcja automatycznego wypełniania adresu w kartach MRD5 (wydruk)
 • uzupełniony export TW-1(5) o adres e-mail
2022-04-03 20:41:18

W nowej wersji:

 • przywrócenie funkcjonalności kopiowania danych w powiązaniach osobowo-firmowych
 • dodana opcja zmiany nazwy kodu czynności dla urządzeń mobilnych
 • dodane nowe zmienne w szablonach dokumentów
 • poprawiony błąd podstawy prawnej w bloczkach mandatowych
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2022-03-03 21:09:56

W nowej wersji zbiorcza paczka poprawek zgłoszonych przez użytkowników.

2022-01-26 19:35:45

W nowej wersji kilka usprawnień i poprawa kilku drobnych błędów.

2022-01-09 17:11:19

Ostatnia aktualizacja w 2021 roku. Poprawiliśmy drobne błędy i ikonę programu.

2021-12-22 14:58:00

W nowej wersji:

 • ostateczna zmiana interfejsu aplikacji
 • zmiana formy edycji słowników, interesantów i użytkowników programu
 • zmiana formy podglądu karty czynności
 • dostosowanie kliku wydruków wg wytycznych Klientów
 • dodana opcja informująca o dodanych interwencjach mobilnych
 • udoskonalona opcja drukowania mandatów w formacie A6 dwustronnie
2021-12-16 20:56:32

W nowej wersji:

 • eMandat został dostosowany do Windows 11
 • nowy podgląd karty czynności
 • dodana funkcja wydruku mandatów w formacie A6 z dupleksem na drukarkach laserowych
 • dodana opcja obsługi 3 interweniujących w eMandatGO
 • dodana opcja obsługi typu i numeru dokumentu tożsamości w eMandatGO
 • dodana opcja sprawdzenia on-line uprawnień kierowcy bezpośrednio z CEPiK2.0 w eMandatGO
 • poprawiona kolorystyka czcionki w kartach czynności i w książce służby
 • dodana opcja kolorowania nieobecności i przerw w książce służby
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich

 

2021-11-28 17:20:57

W najnowszej wersji wprowadzliśmy kilka poprawek i ulepszeń.

2021-10-27 12:00:28

W tej wersji poprawa kilku napotkanych błędów.

2021-10-19 12:46:48

W tej wersji kilka poprawek do:

 • exportu do eTW
 • usuwania przedawnionych danych

Nowości:

 • wydruk mandatów w formacie A6 (duplex)
 • blokada wydruku mandatu już wydrukowanego
 • łatwe "przerobienie" rejestru rowerów na dowolny inny
 • dodana opcja scalania urzędów skarbowych

 


 

2021-10-17 20:58:35

W najnowszej wersji wprowadzliśmy kilka poprawek i ulepszeń.

2021-10-02 22:05:17

Zmiany i poprawnik w tej wersji:

 • dodany nowy export TW-1 do eTW (wersja 5)
 • zmieniony export do KSAT2000
 • poprawiony import danych CEPiK
 • zmieniony sposób odświeżania wiadomości
2021-09-05 12:18:47

W nowej wersji dodano:

 • export TW-1 w wersji 6 (xml)
 • export mandatów do Radix (csv)
2021-08-14 11:19:31

W nowej wersji:

 • nowy tytuł wykonawczy TW-1 w wersji 6
 • dodana opcja scalania personelu
 • udoskonalony wydruk z fotografiami
 • udoskonalony dodatkowy opis interwencji
 • dostosowanie systemu do nowej aplikacji mobilnej eMandatGO
2021-07-29 22:14:18

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-06-29 12:39:50

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-06-08 20:43:47

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-04-26 20:41:35

W tej wersji poprawa wydajności, kilku błędów i dostosowanie exportu danych do nowych wytycznych.

2021-03-29 12:06:23

W nowej wersji poprawiono kilka błędów.

2021-02-23 21:20:55

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • dodano wartość kary grzywny dla RSOW
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku zgłoszenia
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku karty czynności
 • usprawniono opcję wyboru oddziału dla książki służby
 • dodano numerację dla upomnień TW-1
 • dodano opcję odczytu ustawień połączeniowych z bazą danych z pliku connect.ini
 • dodano kilka zmiennych dla szablonów dokumentów
 • zmodyfikowano wydruk pobranych bloczków mandatowych
 • poprawiony błąd przy edycji sprawcy/interesanta
 • poprawiony błąd przy wczytywaniu fotografii psów
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzednich
2021-02-14 13:06:53

W nowej wersji poprawiono kilka błędów i usprawniono drukowanie mandatów. 

2021-01-10 17:19:16

Nowa wersja to przede wszystkim poprawa kilku błędów i nowa opcja dla daty w wydruku listy fotografii. Poprawiony został także wydruk upomnień dla TW-1.

2020-11-30 21:27:55

W nowej wersji następujące zmiany i nowości:

 • dostosowanio wydruk mandatów do płatności kartą płatniczą
 • dodane nowe szczegółowe zestawienie dla opłat
 • poprawiono wydruk informacji TW-1
 • przywrócenie funkcjonalności wydruku mandatów na drukarkach igłowych
 • poprawiony błąd zasłaniania fragmentu fotografii dla wersji 64 bitowej
 • poprawiony wydruk TW-1
 • poprawiono kilka innych błędów z wersji poprzednich
2020-10-28 20:18:55

J@Strażnik to aplikacja na telefon dla mieszkańca do wysyłania zgłoszeń z fotografiami bezpośrednio do eMandat. Aplikacja może działać na terenie całego kraju. Nowa wersja została dostosowana do najnowszej wersji systemu Android.

2020-10-20 08:12:58

Asystent Strażnika to aplikacja mobilna na telefon/tablet z systemem Android. W nowej wersji 1.7.0 dodano:

 • kompleksowa obsługa nowej interwencji z fotografiami założonej za pomocą telefonu
 • możliwość edycji założonych interwencji w telefonie
 • możliwość zdalnej edycji i zakończenia interwencji założonych w eMandat (w siedzibie straży)
 • możliwość dodania zdjęć do interwencji pobranych z eMandat
 • możliwość pobrania danych o interwencjach na podstawie nr PESEL sprawcy lub nr rejestracyjnego pojazdu
 • możliwość sprawdzenia danych o sprawcy z fotografią na podstawie nr PESEL lub imienia i nazwiska z rokiem urodzenia (dane pobierane są z eMandat)
2020-10-14 19:50:15

Nowa wersja naprawia kilka błędów z wersji poprzedniej.

2020-10-05 21:16:34

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • pierwsza dystrybucja eMandat w wersji 64 bitowej pod Windows 10 (osobny instalator)
 • dodany nowy typ mandatu (karta płatnicza)
 • zwiększenie czytelności obsługi całego programu (Windows 10)
 • udoskonalona opcja wyboru personelu w całym eMandat
 • dodana opcja wzorca pobrań sortów dla personelu
 • rezygnacja z formatowania tekstu w szczegółowym opisie interwencji
 • dostosowane zestawienia i wydruki uwzględniające nowy typ mandatu
 • dodano opcję samodzielnego uzupełnienia podstawy prawnej w TW-1 (w tytule na szarym tle)
 • dodana kolumna "miasto" dla interesantów sprawców
 • dodano opcję "fotografia sprawcy"
 • dodano opcję autonumeracji dla interwencji mobilnych
 • dodano opcję szukania wg kolumn dla interesanta sprawcy
 • dodano opcję wydruku danych sprawcy bezpośrednio z okna edycji sprawcy
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP (wymagany import nowego słownika urzędów skarbowych)
 • zmieniony wydruk interesantów/sprawców (lista została zastąpiona szczegółami pojedynczego sprawcy z fotografią)
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-09-30 20:04:18

Nowa wersja przede wszystkim pozwala na integrację z systemem dyspozytorskim dla miasta Piaseczno. Kilka nowości:

 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej Asystenta Strażnika
 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej JaStrażnik
 • dodana obsługa tytułów wykonawczych w wersji 4
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-08-30 18:58:31
Logowanie