Nowości

Nowa wersja wnosi i zmienia niektóre polityki pracy systemu eMandat. Nieznacznie zmienił się także interfejs programu, który dzieli go w zależności od posiadanych uprawnień. Istotną zmianą ze względu na spójność systemu jest obowiązkowe wypełnienie podstawy prawnej dla interwencji zakończonej dowolnym mandatem, pouczeniem lub wnioskiem do sądu. Tylko poprawnie wypełnione karty czynności będą widoczne w nowym module "Rozrachunki i windykacja", który jest rozwinięciem dawnego modułu "Bloczki mandatowe". Niestety użytkownicy, którzy do tej pory nie zawsze wpisywali podstawę prawną w takich kartach czynności, będą musieli takie informacje uzupełnić. Oczywiście został przygotowany odpowiedni algorytm, który ułatwi Państwu taką pracę.

Największą zmianą jest sposób wyszukiwania informacji. Dotychczas użytkownik wpisywał tekst (bądź jego fragment) w odpowiednim polu, a system na podstawie takiego kryterium wyszukiwał informację w bazie danych. W nowej wersji wpisywany tekst może i powinien zostać oznaczony * (znak gwiazdki) na początku lub na końcu szukanego tekstu.

Kilka przykładów:

1. szukamy numer sprawy SM.12345.2015:

 • wpisując cały numer: SM.12345.2015 - system odszuka interwencję o numerze SM.12345.2015 (czyli po staremu)
 • wpisując: SM.12345* - system odszuka interwencję o numerze, który zaczyna się znakami SM.12345 (np.: SM.12345.2013, SM.12345.2014, SM.12345.2015)
 • wpisując: *12345* - system odszuka wszystkie interwencje, gdzie w numerze interwencji gdzieś pojawiły się litery/cyfry 12345 (np.: SM.12345.2013, SM.5552.12345.2014, 12345/2015)
 • wpisując tylko: 12345 - system będzie chciał odszukać wszystkie interwencje, gdzie numer interwencji to dokładnie 12345 (czyli prawdopodobnie nic nie znajdzie)

2. szukamy sprawcy o nazwisku Kowalski i imieniu Jacek:

 • wpisując całe nazwisko i imię: Kowalski Jacek - system odszuka wszystkich sprawców, których nazwisko to Kowalski, a imię to Jacek (czyli po staremu)
 • wpisując: Kow* Jacek - system odszuka wszystkich sprawców, których nazwisko zaczyna się na litery Kow (np.: Kowalski, Kowalczyk, Kowal), a imię to Jacek
 • wpisując: Kow* Ja* - system odszuka wszystkich sprawców, których nazwisko zaczyna się na litery Kow (np.: Kowalski, Kowalczyk, Kowal), a imię zaczyna się literami Ja (np.: Jan, Jacek, Jaromir)

3. szukamy rejestracji ERA1234:

 • wpisując całą rejestrację: ERA1234 - system odszuka wszystkie interwencje, w których wystąpiła rejestracja ERA1234
 • wpisując: ER* - system odszuka wszystkie interwencje, w których wystąpiła rejestracja zaczynająca się od liter ER (np.: ERA1234, ERR7780, ERAPARK1)
 • wpisując: *A12* - system odszuka wszystkie interwencje, w których wystąpiła rejestracja w której gdzieś wystąpiły litery/cyfry A12
  (np.: ERA1234, A12RT841, WA122220, EL929A12)
 • wpisując tylko: 1234 - system będzie chciał odszukać wszystkie interwencje, w których wystąpiła rejestracja 1234 (czyli prawdopodobnie nic nie znajdzie)

Mamy nadzieję, że nowy sposób wyszukiwania informacji nie przysporzy Państwu kłopotów, natomiast jesteśmy przekonani, że znacznie ułatwi pracę z nowym systemem eMandat. Inne nowości w wersji 2.2.0.x to m.in. nowy moduł "Rozrachunki i windykacja", dodana obsługa urządzeń engine:RedLight, nowy export tytułów wykonawczych do programu Taxi, nowe filtry szukające dla Bloczków mandatowych i Rozrachunków, rozbudowa RSOW, dodany pierwszy raport zgłoszeń, nowa opcja dodawania fotografii psów i wiele innych.

2015-06-09 22:19:33
Logowanie