Nowości

28 stycznia 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.3. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dostosowanie aplikacji do wymogów ustawy o strażach gminnych z dnia 28 grudnia 2015 poz. 2200
 • dostosowanie aplikacji do wymogów ustawy z dnia 31 grudnia 2015 poz. 2358 (w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego)
 • dodane nowe zestawienie ewidencji etatów*
 • dodana nowa ewidencja pozostałych wyników straży miejskiej**
 • poprawiony błąd w zestawieniach mandatów
 • poprawiony błąd wyszukiwania blankietów w bloczkach mandatowych
 • poprawiony błąd w tworzeniu tutułów wykonawczych po opłaceniu mandatu
 • dodany export tytułów wykonawczych do ePUAP (pierwszy etap)
 • poprawiona ewidencja TW-1
 • udoskonalony formularz zgłoszenia
 • dodane nowe warunki dla zestawień mandatów
 • dodane nowe zmienne dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzednich

konieczne uzupełnienie słowników: personel i stanowiska służbowe
** konieczne uzupełnienie słownika Katalog czynności

2016-01-28 08:44:42
Logowanie