Nowości

15 grudnia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana obsługa bloczków parkingowych
 • dodane nowe możliwości exportu danych mandatowych, parkingowych i tytułów wykonawczych
 • udoskonalony export danych dla programów firmy Sputnik Software z Poznania
 • udoskonalony algorytm wyszukiwania i uzupełniania danych po kodach pocztowych
 • dodana nowa kolumna "funkcjonariusz" w RSOW wraz z możliwością szukania i sortowania
 • dodana obsługa dodatkowej podstawy prawnej w karcie czynności
 • dostosowanie aplikacji do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
 • dodane nowe parametry dla zestawień "Zgłoszeń"
 • poprawiona walidacja numeru PESEL
 • dodany nowy słownik dla "Zgłoszeń"
 • poprawiony i udoskonalony system zmiennych systemowych dla szablonów dokumentów
 • poprawiono algorytm wyszukiwania urzędów skarbowych dla tytułów wykonawczych
 • poprawiono kilka innych błędów z wersji poprzednich

2015-11-13 13:35:40
Logowanie