Nowości

23 września 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana kompatybilność dla Microsoft Windows 10
 • dodany sposób wyboru formatowania opisu interwencji dla wydruków
 • poprawiony błąd uwzględniana wszystkich warunków dla zestawień kart czynności
 • poprawiony błąd w dzienniku logowań
 • dodana funkcja autouzupełniania adresu na podstawie kodu pocztowego (wymagany kontakt z serwisem)
 • zupełnie nowa konsola SQL (dla administratorów)
 • dodana obsługa nowego słownika kodów pocztowych
 • udoskonalony kreator połączenia z bazą danych Firebird SQL
 • dodana funkcja automatycznego odświeżania zgłoszeń (w tle)
 • dostosowanie aplikacji do nowych przepisów o ochronie danych osobowych
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych

2015-09-23 19:21:38
Logowanie