Nowości

9 czerwca 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.0. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • zoptymalizowano cały kod źródłowy i strukturę bazy danych dla BARDZO dużych baz danych
 • zmieniono politykę niezbędnych danych podstawowych dla interwencji z mandatem lub pouczeniem
 • całkowicie zmieniono sposób szukania kontekstowego w całym programie
 • dodano nowy moduł "Rozrachunki i windykacja"
 • dodano obsługę urządzeń engine:RedLight
 • udoskonalono export tytułów TW-1 do Taxi+
 • udoskonalono export mandatów do Rekord
 • dodano nowy filtr "Dla wskazanego personelu" dla bloczków mandatowych
 • dodano nowy filtr "Dla wskazanego oddziału" dla bloczków mandatowych
 • udoskonalono działanie zmiennych szablonów dla adresów korespondencyjnych
 • dodano nowe zmienne szablonów dokumentów
 • zmieniony algorytm ustalenia miejsca pomiaru na raportach z fotografiami
 • udoskonalony wydruk spisu spraw
 • dodano nowe kolumny w RSOW
 • dodano kolorowanie rekordów w RSOW dla interwencji niezakończonych
 • dodano fotografię dla rowerów
 • dodano raport zgłoszeń
 • dodano raport patroli dla książki służby
2015-06-09 22:16:57
Logowanie