Nowości

31 maja 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • Dodana opcja kopiowania szablonów tytułów wykonawczych
  • Dodany adres korespondencyjny przy imporcie danych z CEPiK
  • Poprawiony raport z fotografiami z poziomu edycji fotografii
  • Udoskonalony eksport danych do programów firm trzecich
  • Udoskonalony mechanizm modyfikowania systemowych raportów z fotografiami
  • Dodana opcja zapamiętywania statusów interwencji dla PhotoView
  • Poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2014-05-31 04:00:00
Logowanie