Nowości

6 kwietnia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiona opcja kopiowania kart czynności (dodatkowi interweniujący)
 • dodana opcja selekcji personelu po dzielnicy
 • poprawiony błąd przy edycji zdjęć
 • poprawiony wydruk tabeli spisu spraw
 • dodana opcja definiowania zakresu daty spłat dla ewidencji dłużników
 • poprawiony i udoskonalony wydruk TYT-1
 • dodany numer nadawcy dla karty czynności
 • dodany numer telefonu dla karty czynności
 • dodana opcja szukania i sortowania po nowych numerach kart czynności
 • dodany numer nadawczy do pocztowej książki nadawczej
 • udoskonalona opcja tworzenia historii zmian interesanta/sprawcy
 • udoskonalona opcja importu danych z CEPiK
 • dodane nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • dodany numer rejestru instrukcji kancelaryjnej do karty czynności
 • dodane nowe warunki dla zestawień z fotoradarem
 • dodana opcja ewidencji opłat/kar administracyjnych
 • dodana opcja spłat opłat/kar administracyjnych
 • poprawiony błąd zapisywania ustawień kolumn dla kart czynności
 • dodane nowe warunki dla zestawień z fotoradarem (miejsce pomiaru)
 • poprawiona numeracja interwencji w rozproszonym środowisku sieciowym
2014-04-06 05:00:00
Logowanie