Nowości

25 lutego 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • poprawiona obsługa interwencji ze statusem "Wysoki priorytet"
  • poprawiony błąd w podglądzie kart czynności
  • udoskonalona opcja przekazywania mandatów w formie papierowej
  • dodana opcja drukowania pieczęci wierzyciela w wydruku TYT-1
  • poprawiono kilka drobnych błędów
0000-00-00 00:00:00
Logowanie