Nowości

28 lutego 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • poprawiony błąd marginesów w opcji drukowania mandatów
  • zmieniony algorytm nadawania statusów dla interwencji zakończonych
  • poprawiony rejestr mandatów (uwzględnia mandaty anulowane)
  • poprawiony rejestr dłużników
  • poprawiony błąd w zestawieniach mandatów
  • dodany nowy, uniwersalny raport z fotografiami
  • udoskonalone wszystkie raporty z fotografiami
  • dodany export danych do KSAT2000i
0000-00-00 00:00:00
Logowanie