Nowości

26 lutego 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • dodana opcja wyboru kolumny przy wydruku przekazania mandatów
  • dodany nowy tryb pracy bloczków mandatowych "Mandaty nieuprawomocnione"
  • dodana opcja sortowania bloczków wg serii i numeru
  • dodana opcja modyfikacji daty przyjęcia na magazyn bloczków mandatowych
  • dodana opcja wizualizacji daty przyjęcia bloczka na magazyn
  • usprawniony mechanizm edycji szablonów dokumentów
  • zmodyfikowane zbiorcze zestawienie otrzymanych i wykorzystanych bloczków

 

0000-00-00 00:00:00
Logowanie