Nowości

15 stycznia 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • optymalizacja całego kodu źródłowego
  • zwiększenie wydajności programu nawet do 40%
  • poprawiony błąd w exporcie dla Poczty Polskiej
  • poprawiony błąd w numeracji na przełomie roku
  • poprawiony błąd dwojga nazwisk z bazy PESEL
  • dodany nowy typ daty dla zestawień i kart czynności
  • poprawiony wydruk po exporcie mandatów i tytułów wykonawczych
  • dodana opcja zapytania o nowy wpis do RSOW lub Opisu mandatu
  • dodany wydruk rejestru spraw

 

0000-00-00 00:00:00
Logowanie