Nowości

29 kwietnia 2011 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.0. Poniżej lista wszystkich zmian i nowości:

  • wykonana optymalizacja szybkości pracy z aplikacją
  • dodana obsługa nowego fotoradaru firmy ZURAD
  • poprawiona komunikacja z CEPiK
  • udoskonalone wszystkie wydruki zestawień
  • dodana nowa przeglądarka dla kart czynności
  • dodana obsługa wydruków szablonów dokumentów z RSOW
  • dodana opcja wyszukiwania funkcjonariuszy w wyszukiwaniu zaawansowanym
  • udoskonalony mechanizm przekazywania mandatów do urzędu i kart MRD-5 do policji
0000-00-00 00:00:00
Logowanie