Asystent strażnika


Asystent strażnika to aplikacja mobilna na telefon lub tablet, która rejestruje interwencje podjęte przez funkcjonariusza w terenie. Aplikacja synchronizuje się z systemem eMandat, dlatego jej użytkowanie jest prawie takie same, jak praca z eMandat w komendzie straży. Prawie, ponieważ aplikacja mobilna realizuje tylko wąski zakres całego systemu eMandat, ale w jej użytkowaniu posługujemy się tymi samymi słownikami i terminami. Aplikacja rozpoznaje użytkownika, pobiera adres interwencji z GPS i zapisuje wykonane fotografie. Wszystkie te dane posłużą do poprawnego zarejestrowania interwencji. Lista interwencji w kolejnym kroku jest wysyłana do głównego serwera eMandat. Przy pomocy Asystenta, funkcjonariusz w terenie ma możliwość sprawdzenia historii interwencji sprawcy na podstawie numeru PESEL lub numeru rejestracyjnego pojazdu. Na miejscu istnieje możliwość wystawienia mandatu lub pouczenia.

  • Obsługa aplikacji Asystent Strażnika sprowadza się do wykonania zdjęcia lub zdjęć i wybraniu kodu czynności (podstawy prawnej) ze słownika eMandat.
  • Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do sieci Internet.
  • Aplikacja nie przechowuje danych osobowych. Dane zapisywane w aplikacji to tylko identyfikatory (w postaci numerów) poszczególnych słowników bazy eMandat.

Asystent Strażnika

pobierz teraz

Użytkownik

Dane o użytkowniku są pobierane ze słownika eMandat. Nie potrzeba ich ponownie wpisywać.

Miejsce zdarzenia

Ulica na której przebywasz zostanie rozpoznana przez GPS. Nie musisz jej wpisywać.

Zdjęcia

Zdjęcia wykonujesz aparatem w telefonie lub wybierasz z własnej galerii. Automatycznie zostaną przyporządkowane do interwencji.

Historia sprawcy lub samochodu

Te informacje uzyskasz bezpośrednio ze głównej bazy eMandat na podstawie numeru PESEL lub numeru rejestracyjnego.

Jak zacząć pracę z Asystentem Strażnika?

Nic prostrzego, wystarczą 3 kroki

1. Instalacja
Pobierz z naszej strony i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu. Bezpośrednio po instalacji aplikacja będzie w trybie wersji demonstracyjnej.
2. Aktywacja
Zarejestruj aplikację przy pomocy klucza aktywacyjnego, tego samego którym aktywuje się system eMandat. Klucz zawsze dostarczany jest z fakturą.
3. Konfiguracja
Pobierz jednorazowo słowniki z bazy eMandat (to tylko jedno kliknięcie) i możesz już pracować.
Logowanie