Polityka dla aplikacji mobilnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dotycząca danych osobowych w naszych aplikacjach mobilnych eMandatGO i JaStrażnik

Administrator
Jako firma em software jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Radomsku przy ul. Partyzanckiej 2a. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem ogólnego adresu e-mail lub formularza kontaktowego.


Typy zbieranych danych dla eMandatGO
Zakres przetwarzanych danych przez aplikację eMandatGO to imię i nazwisko sprawcy, imię ojca, imię matki, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, e-mail, numer i typ dokumentu tożsamości, numer i typ prawa jazdy wraz z kategoriami, datą wydania i wystawcą dokumentu. Wszystkie te dane są zbierane przez użytkownika (funkcjonariusza Straży Miejskiej) i nie są przetwarzane przez dewelopera, czyli firmę em software.


Typy zbieranych danych dla JaStrażnik
Zakres przetwarzanych danych przez aplikację JaStrażnik to imię i nazwisko osoby zgłaszającej i są to dane opcjonalne świadomie wpisane przez użytkownika aplikacji. Wprowadzone dane nie są przetwarzane przez dewelopera, czyli firmę em software.


Postępowanie z danymi, powód i cel przetwarzania
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od samych użytkowników i/lub sprawców, a gromadzone są w celu realizacji ustawowych zadań Straży Gminnych (Miejskich), z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 
Twoje dane osobowe i/lub dane sprawcy służą docelowym Strażom Miejskim także do Twojej identyfikacji lub kontaktu z Tobą.
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe wprowadzone przez Ciebie w naszych aplikacjach są bezpośrednio przekazywane do docelowej jednostki Straży Miejskiej/Gminnej, gdzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez Straż Miejską/Gminną, administratorem tych danych staje się komendant Straży Miejskiej/Gminnej.
Nie dokonujemy profilowania, ani automatyzacji pozyskiwania danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO. 


Okres przetwarzania
Nie istnieje żaden okres przetwarzania Twoich danych przez dewelopera (em software). Nasze serwery po przekazaniu danych, automatycznie je usuwają. Dane zgromadzone w aplikacji możesz w dowolnym momencie usunąć samodzielnie.


Podmioty trzecie
Podmioty trzecie do właśnie docelowe Straże Miejskie. Twoje dane nigdy nie będą transferowane do krajów trzecich.


Twoje prawa i uprawnienia
Pamiętaj, że masz wpływ na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe lub/i zaprzestania ich przetwarzania. Jeżeli uważasz, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych w jakiś sposób narusza przepisy RODO, ustawa daje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Logowanie