Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dotycząca danych osobowych naszych Klientów i plików "cookie"

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
Nazywamy się em software s.c. z siedzibą w Radomsku i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, kiedy jesteś naszym Klientem. Nasze biuro znajduje się w Radomsku przy ul. Partyzanckiej 2a. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres .

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Jeśli jesteś naszym Klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Cookie

Jeśli jesteś naszym Klientem, na podstawie prawnej uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane z Twoją aktywnością na stronie internetowej. Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego numeru instalacyjnego Twojej przeglądarki internetowej i instalowanie w Twojej przeglądarce plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Pliki cookie ułatwiają Ci korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli korzystasz z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie Twoich preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, ale również są niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika (tylko po zalogowaniu), dzięki czemu, każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga kolejnych identyfikacji.

Warunki przechowywania, dostępu i usuwania plików cookies, możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe Klientów:

  1. imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  2. numer telefonu,
  3. adres email,

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).
Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej albo spedycyjnej, która doręczy Ci przesyłkę (umowa, aneks, faktura, itp.). Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Jako nasz Klient, musisz mieć świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały, to oczywiście niektóre Twoje dane niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
- prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

7. Skarga do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
Jeśli jesteś naszym Klientem, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe naszych klientów pozyskujemy do nich samych.

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Logowanie